موقعیت ما:

تهران – سعادت آباد – میدان بهرود

شماره تماس:

بخش خدمات و آموزش(جناب آقای بهامین): 09125193213

بخش فروش(جناب آقای خاکپور): 09125504259

بخش پیگیری خدمات و آموزش(سرکار خانم مرادی): 09903334556

صندق پستی

handiman1400@yahoo.com